ÖZEL EĞİTİM KURSU

Eğitim Programı Süresi: 540 Saat 4,5 Ay
Sertifika Onayı: Üniversite ve Uluslararası 
Sertifika Geçerliliği: Tüm Kamu ve Özel Kurumlarda Geçerli
Bu Eğitime Kimler Katılmalı: En Az Lise Mezunu Olup Bu Alanda Kariyer Hedefleyen Herkes Katılabilir

Özel Eğitim Kursu

Özel eğitim alanında, Zihinsel Engelliler için Gelişim, Eğitim ve Bakımında profesyonel mesleki eğitim almış onaylı sertifikalı Eğitmenlere ihtiyaç vardır. Bu alandaki ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli bireyleri topluma kazandırmak Anka Eğitim Kurumlarının temel prensiplerinden biri haline gelmiştir.

Eğitim Programının Amacı

 • Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve Özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,

 • Engelli çocukların “özürlerine gere Özelliklerini kavratmak,

 • Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,

 • Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,

 • Çevrelerini ve engelli çocuğu olan aileleri, Özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek, onlara doğru refere edebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,

 • Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,

 • İlgi duydukları Özel eğitim alalında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Eğitim Programına Kimler Katılabilir

 • En Az Lise Mezunları

 • Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları

 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri

 • Rehber Öğretmenler

 • Odyologlar

 • Psikologlar

 • Hemşireler

 • Sınıf Öğretmenleri

 • Müzik,Resim,Beden Eğitimi,Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri

 • Zihinsel Engelliler Dernek Yöneticileri ve görevlileri

 • Zihinsel Engelli çocukları olan anne-babalar ve yakınları

 • Dadılar

 • Anka Eğitim Kurumlarından Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Bakımı Sertifikası olanlar

Eğitim Programının İçeriği

 • Özürün tanımı ve çeşitleri

 • Engelli çocukların erken tanısı

 • Özel eğitim alanında engellerin sınıflandırılması

 • Zeka geriliğinin nedenleri ve Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri

 • Zeka engeli olan çocuklarda;

 • Dil gelişimi

 • Kavram gelişimi

 • Beden gelişimi

 • Bilişsel gelişim

 • Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları

 • Tuvalet eğitimi

 • Zeka engeli olan çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi

 • İşitme engelliler

 • İşitme özrünü meydana getiren nedenler

 • İşitme özrünün teşhisi

 • İşitme engeli olan çocukların eğitimi

 • İşitme engeli olan çocukların evde eğitimi

 • İşitme engeli olan çocuklarda entegre eğitim

 • Konuşma engelliler

 • Konuşma özürü türleri ve özellikleri

 • Konuşma eğitiminde sağaltım çalışmaları

 • Dil engelli olan çocukların eğitimi ve terapi

 • Beyin engeli olan çocukların eğitimi

 • Epileptik çocukların tanımı

 • Afasik çocuklar – Cerabral Palsy’li çocuklar ve eğitimi

 • Ortopedik engeli olan çocuklar ve eğitimi

 • Ortopedik engeli olan çocukların eğitiminin önemi

 • Çocukluk döneminde uyum bozuklukları

 • Psiko-sosyal dezavantajlı çocuklar

 • Engelli çocukların bakım,eğitim ve öğretim gördükleri kurumların türleri ve özellikleri

 • Özel eğitimde çalışacak öğretmen ve usta-öğreticilerde aranacak özellikler

 • Eğitim programı hazırlamada, gözlem yapmada ve uygulamada dikkat edilecek noktalar

 • Aileye rehberlik

 • Uygulama öncesi eğitim programı hazırlıkları ve program hakkında tartışma

Eğitimi Tamamlayanların İstihdam Alanları

 • Özel Eğitim Kurumlarında,

 • Tüm Zihinsel Engelli Çocukların Gelişim, Eğitimi ve Bakım alanlarında,

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sevgi Evlerinde,

 • Anaokulu, Kreşlerde,

 • İlköğretim sınıflarında, özel gereksinimli engelli çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimi alanında

 • Evde özel gereksinimi olan çocukların Bakım ve Eğitimi alanında, iş olanağı bulurlar.