Okul koridoru

A1+A2 İngilizce Eğitim Sertifikası

Bu videoların tümünü izleyip bitirdiğinizde, A1 düzeyinden A2 düzeyine kadar gelmeniz mümkün. Her gün, gerek Türkiye’den gerekse dünyanın diğer yerlerinden binlerce kişi bu videoları izleyerek yeni şeyler öğreniyor. Hatta yeni şeylerle de sınırlı kalmayıp, gittikleri İngilizce kurslarında anlamadıkları pek çok konuyu bu videolarda anlıyorlar. Sebebi ise İngilizcenin ezberci bir şekilde değil, kuralları ve mantığı aktarılarak öğretiliyor olması.

Toplam 2 kurdan oluşan ve genel amaçlı İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik bireysel İngilizce öğretim kurslarıdır. Bu kurslarla, günlük hayatta kullanılan İngilizceyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz veya mevcut İngilizce düzeyinizi daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Genel İngilizce programlarında Avrupa Dil Pasaportuna uyumlu eğitim uygulanır. Bu uygulamanın amacı; kullanıcılarımıza uluslararası standartlarda kabul gören bir eğitim sistemi sunmaktır. Genel İngilizce kurslarıyla; günlük hayatta, iş hayatında, yurt dışı veya akademik hedeflerle İngilizce öğrenmek isteyenlere sistemli bir eğitim sunmaktadır. Bu kursların amacı yalnızca yabancı dili öğretmek değil aynı zamanda aktif bir biçimde öğrenilen dilin kullanılmasını sağlamaktır. Bu eğitim seti başlangıç seviyesinden ileriye seviye İngilizceyi kapsamakta ve toplamda 2 adet eğitim paketini içermektedir.

 

Müfredat/Süre : 40 Ders Sayısı : 56

 Cardinal/Ordinal numbers

 Subject Pronouns/to be

 There is/There are

 Possessive Adjectives

 Seasons/Days/Months

 Prepositions of Time (in-on-at)

 Preposition of Place

 Time/What time is it ?

 Have/Has

 Countries and Nationalities

 Simple Present Tense

 My Family

 Demonstrative Pronouns

 Singular/Plural Nouns

 Question Words

 Like/Dislike/Hate/Love

 Present Continuous Tense

 Imperatives

 Adjectives

 Adjectives of Personality

 Adverbs of Frequency

 Irregular Plural Nouns

 Modals

 Accepting and Refusing

 Comparatives and Superlatives

 Asking for Directions

 Quantifiers

 Past Tense of To Be

 Simple Past Tense

 Countable/Uncountable Nouns

 Present Perfect Tense

 If Clause

 Simple Future Tense

 Connecting Words

 Describing People's Appearances and Personalities

 Present Simple vs Present Continouous

 Stative and Action Verbs

 Infinitives of Purpose

 Advice and Suggestions

 Modals

 Past Simple Irregular Verbs

 Used to

 Conjunctions

 Past Continuous

 When/While/As

 Adverbs of Degree with Adjectives

 As...as

 Adverbs

 Present Perfect Tense