6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında www.kariyeryasam.com veya uzemkariyer.online internet sitesindeki  “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara, Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Anlaşmazlık çıkması durumunda iş bu sözleşme ve şirket kayıtları tek delildir.

Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde hüküm altına alınmıştır.

İş bu sözleşme online olarak onaylandığı tarihte taraflar arası yürürlüğe girmiş sayılır.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu 5(beş) sayfadan oluşan ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI